ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาผู้ป่วยใน