ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซ่มโครงสร้างหลังคาผู้ป่วยใน