โรงพยาบาลหนองม่วง ที่ตั้ง 7/24 หมู่ 7 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

โทรศัพท์ 036-648412,036-648417,036-431585,036-431586