ที่อยู่:
โรงพยาบาลหนองม่วง 7/24 ม.7
หนองม่วง
ลพบุรี
15170
ไทย
โทรศัพท์:
036-648-412 ต่อ 125